GanCi

             PASTEN bukanlah sebuah jenis tenses dalam bahasa inggris akan tetapi akronim dari Pelantikan ASisTEN AAI. Acara ini ditujukan untuk asisten baru yang telah melalui proses seleksi ketat (ujian tulis, ujian tilawah, ujian wawancara, simulasi dan sekolah khusus… ‘begitu dahsyatnya ujian untuk menjadi seorang asisten AAI’) dan juga asisten lama yang masih mau meng-asisteni satu periode ke depan. Dengan adanya keterikatan dengan birokrasi, diharapkan mampu memberi suntikan semangat dan sekaligus menyegaran kembali komiten para asisten untuk menjalankan amanah agung yang mereka emban.

Di awali dengan pembukaan oleh MC : A’Ahmad Adi Pertanian ‘10  dengan bacaan basmalah. Untuk menambah kebarokahan acara dibacakan Tilawah oleh A’Ahmad Falahudin, mahasiswa Biologi FMIPA ’11. Lalu dilanjutkan oleh sambutan-sambutan dari kepala BIRO AAI A’Farid Mehendra S.N lalu kepala MKU PAI Bpk Drs. Ahmad Taufiq, M.Ag., ketua UPT MKU Bpk Drs. H. Utomo, M.Pd. dan yang terakhir PR1 kita, yaitu Bpk Prof. Sutarno, M. Sc., Ph. D. BIRO AAI diharapkan semakin baik dan profesional dalam mengelola asistensi agama Islam di UNS karena sesuai dengan jargonnya yaitu Edukatif dan Religius. Selain itu AAI juga sangat penting dalam pembentukan karakter mahasiswa muslim, menciptakan generasi yang cerdas dan religius. Program dari Rektor juga memberikan apresiasi pada mahasiswa yang hafidz (penghafal Al-Quran) dengan memberikan beasiswa. Itu semua menambah semangat BIRO AAI dalam mengelola asistensi agama Islam di UNS.
Acara inti yang pertama ada pelantikan asisten oleh Bpk Prof. Sutarno, M. Sc., Ph. D. Asisten UNS yang dilantik sekitar 600  asisten (ikhwan-akhwat, baru+lama). Dengan jumlah yang tidak sedikit ini diharapkan mampu memberikan perubahan positif yang signifikan terhadap pendidikan karakter yang sedang dicanangkan. Jika setiap asisten mampu memegang komitmen dan menjalankan kewajiban sesuai prosedur, insyaALLAH mahasiswa muslim lulusan UNS pasti memiliki nilai plus dibandingakan lulusan universitas lain. Dengan dilantik resmi oleh PR 1 ini tentunya asisten memahami kewajiban yang mereka emban tidaklah mudah, selain bertanggung jawab kepada pihak rektorat yang telah memberikan kepercayaan, lalu tanggung jawab terhadap diri dan yang paling LUAR BIASA adalah tanggung jawab kita terhadap ALLAH SWT. Semoga dengan acara ini dapat menyadarkan kita akan kewajiban dan fungsi kita sebagai asisten AAI. InsyaALLAH malaikatpun meng-Aamiin-i.
FourTeens Nasyid pun dihadirkan untuk memberikan hiburan sekaligus penyegaran sebelum acara training. Group nasyid ini membawakan dua lagu dengan santai dan menghibur. Setelah itu acara inti yang kedua adalah Training Keasistenan yang dibawakan oleh Trainer dari UMY (Tuan Rumah Pimnas XXV). Beliau adalah A’ Zennul Mubarrok, Mahasiwa Fakultas Ekonomi Akuntansi angkatan 2008___’angkatannya 11|12 dengan kita kan’___, tapi bedanya adalah beliau telah membangun portofolionya dengan rapi,  meski kelahiran tahun ‘90an tetapi banyak sekali prestasi, organisasi dan pengalaman mengisi acara training maupun seminar yang sudah beliau torehkan. Materi yang disampaikan adalah seputar bagaimana mentoring/asistensi yang ideal, banyak tips n trik yang dibagikan agar kegiatan mentoring tidak menjenuhkan atau bahkan menjengkelkan, sehingga banyak adek2 binaan yang kabur.
Di awal training beliau mengingatkan tentang kejayaan Islam dahulu dimana dengan sistem Islam yang syumul bisa mengatur negara sedemikian baik, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran pejuang Islam yang tidak henti2nya mendakwahkan Islam agar umat manusia berpegang teguh pada Qur’an dan Sunnah.  Kemudian beliau membandingkan dengan kondisi umat sekarang yang jauh dari Islam, sangat memprihatinkan. Ini merupakan tanggung jawab asisten untuk mengobati penyakit umat yang sedang melanda. Dengan semangat asistensi wujudkan UNS madani, itulah jargon yang dibawa pada acara ini. Berkobarnya semangat asisten dalam mengemban tanggung jawab ini, diharapkan makin mantapnya komitmen asisten sebagai ARSITEK PERADABAN.
Selanjutnya adalah hiburan penutup oleh Nasyid 4Teens dengan dua tembang terakhir. Dengan bacaan hamdalah dan do’a kafaratul majelis acara ini resmi ditutup. Semoga Allah tetap menjaga keistiqomahan kita. Komitmen sebagai seorang asisten tidak hanya mengasisteni tapi juga mengikuti agenda2 yang diadakan BIRO AAI sebagai wujud tanggung jawab  terhadap diri, birokrasi dan Illahi.

PRESENSI PASTEN

AKHWAT

 NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
 NAMA
Rakhmi Habibah
Widya
Sri Rustanti
Bawani Hindami M
Atika Rohmah
Lusia
Wahyuni
Dian Rahmawati
Imroatun Inaayah T
Anik Fitri A
Yanti Nurul H
Salakha Zulfa
Roffiul Ummamil
Dwi Ariyanti
 FAKULTAS
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
Pertanian
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NAMA
Nona Maryani
Masyithoh Gati M
Bani Zakiyah
Annisa Rahmatia
Fika Indah P
Fitria Dewi L
Rizqy Qurrota A
FAKULTAS
Kedokteran
Kedokteran
Kedokteran
Kedokteran
Kedokteran
Kedokteran
Kedokteran
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
NAMA
Aie Nur Baiti
Irviana C.A
Shofiyyah Z
S. Sekar Tiara
Mutriani
Ika Fitrianingrum
Yuniana Cahyaningrum
Noverina Indah Damayanti
Gesti Munasah
Tyas Dessandie
Atisa Jannati
Atifah Nur Lailati
Evi Dwi Kusuma
Indah Karunia Dewi
Maya Nurani
Previ Rahma A
Rachma Fauzia A
Titik Susilowati
Titik Warsity
Imroatu Sholihah
Athiyah
Galuh Widowati
Tri Handayani
FAKULTAS
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
MIPA
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NAMA
Alfi Rizqi Mazidah
Tiara Ariani
Anni Nurhayati
Sayyidah Azizah
Apriliani Nur A
Ariska Rinda
Wiwid L. Ramdani
Hasri Widuri
Devi Indrawati
Arini Hidayati Assalimah
FAKULTAS
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NAMA
Muridatun Nikmah
Siti Setyowati
Yaumil Tasnima
Khoirina Masruroh
Andaria Rhoma R.S
Hanifah Hikmawati
Dyah Hutami W
Dwi Lestari
Novitasari M.H
Fitri Rustiyani
FAKULTAS
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
Sastra Seni Rupa
NO.
1.
2.
NAMA
Melani Yustianing A
Nebbela Rizki Al Fitri
FAKULTAS
Hukum
Hukum
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NAMA
Vetie Kusumaningsari
Rona Murni Hamdyah
Cita Maharani
Novi Al Kuniyani
Siti Karomah
Siti Nur Laili
FAKULTAS
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAMA
Binti Sholikah
Ridla Surya Ramadlani
Wenti Arumsari
Irine Riskyana
Harsi Nastiti
Nia Daniati
Utari Aryani
Yofita Noor Ardiani
FAKULTAS
ISIP
ISIP
ISIP
ISIP
ISIP
ISIP
ISIP
ISIP
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
NAMA
Rina Martina P
Dinda Amelia G
Iffati Aulia Rachma
Mulya Hana Dayanti
Mayang Gupita
Suryani Jati
Khotimah
Dian Suryati Pangestika
Intan Nurfianty Amalia
Isma Malikhah
Nurul Khotimah
Yunita Tri Utami
Mira Andriyani
Wiwich Puspa L
Wiwit Widiawati
Arini Mayan Faani
Eva Khofiyana
Dian Septi A.C
Monna Rahmawati
Putri Dwi Novitasari
Henri Nelista M.D
Lina Lifah Pratiwi
Arityas Tri R
Fildza Hilfi Fanani
Januarita
Siti Aisyah
Amalia Sari
Alvi Fauziah Rahmi
Hartiyani Sadu
Asri Rubi Rohmah
Enny Suryani
Siti Abriyani
Fithriana Muslimah
Anisa Nur Rochmah
Sulastri
Rumay F.A
Halida Novi W
Ismy Saridiyanti
Erni Mardliyani R
Ulfah Fajar Hayati
Siti Rokhayati
Annisa Rif’atun
Latifah Nurmilasari
Nisa A’fifatul Azizah
Utari Kismawati
Leni Febriani
Ifa Hanifa Rahman
Nurul Hidayah
Ratr Nur Karimah
Salma Hanifunisa
Umi Khoeriyah
Wahyuni
Ulfa M
Vivy Zuny Mandarsari
Anggun Putri A
Eris Nurmawati
Yiyin Pranitif
Mindarsih
Khalida Wadhah
Irawati Arlinda
FAKULTAS
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
KIP
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NAMA
Galih Utami
Isnaini Af Idatunnisa
Hanifah
Lasti Hasanah
Amin Marlinda Choiriasari
Aprilia D.A
Annisa D
Ganesya
Layla M.R
Hastiti Milasari
FAKULTAS
PGSD
PGSD
PGSD
PGSD
PGSD
PG PAUD
PG PAUD
PG PAUD
PGSD
PGSD

IKHWAN

NO.    NAMA                                        FAKULTAS
1.        Latif Nur Efendi                      Pertanian
2.        Muhammad Qodar                Pertanian
3.        Mos Aldin Long                     Pertanian
4.        Eko Ari Yanto                         Pertanian
5.        Sulaiman                                   Pertanian
6.        Ahmad Faizin                         Pertanian
7.        Siswandi                                   Pertanian
8.        Rachmad Adi Riyanto        Pertanian
9.        Akas Anggita                          Pertanian
10.        Kurnia Rizal E                      Pertanian
11.        Nugroho Tri Hartanto      Pertanian
12.        Nur Widodo                          Pertanian
13.        Prareal Dea Panawika       Pertanian
14.        Arkanudin Rizki P              Pertanian
15.        Muhammad Yusuf Rizki     Pertanian
16.        Muhammad Isa DJ          Pertanian

NO.    NAMA                                 FAKULTAS
1.        Rifqi Hadyan                    Kedokteran
2.        Yoga Mulia P                   Kedokteran
3.        Novian A.S                       Kedokteran
4.        M. Syukri Kurnia           Kedokteran
5.        Achmad Nurul H           Kedokteran
6.        Ivan Jazid Adam           Kedokteran
7.        Agus Sholikin                 Kedokteran
8.        Musthafa Mahmud       Kedokteran
9.        Satria Wardana              Kedokteran

NO.    NAMA                                                FAKULTAS
1.        M.Ibnu Faisal                                  MIPA
2.        Widayat                                             MIPA
3.        Ridwan Sadono                              MIPA
4.        Muhammad Luqman Hakim    MIPA
5.        Abdul Hanif                                    MIPA
6.        Hanafi Riswan D                           MIPA
7.        Ahmad Nur Ariefin                    MIPA
8.        Hernawan                                       MIPA
9.        Jundi Fathurohman                   MIPA
10.        Ahmad Falahudin                     MIPA
11.        Rijal Danialhaq                           MIPA

NO.    NAMA                                              FAKULTAS
1.        Alfinoor R                                       Teknik
2.        Rianmantasa salve p                  Teknik
3.        Agil Rizky Ardiansyah              Teknik
4.        Adi Mulyana                                  Teknik
5.        Andika Ratmanto                        Teknik
6.        Muhammad Fathurohman      Teknik

NO.    NAMA    FAKULTAS
1.        ————————————-    Sastra Seni Rupa

NO.    NAMA    FAKULTAS
1.        Arif S    Hukum

NO.    NAMA    FAKULTAS
1.        Aryo Wicaksono    Ekonomi
2.        Anam Luthfi    Ekonomi
3.        Hafid Tamimi    Ekonomi
4.        Punto Jatmiko    Ekonomi
5.        Danan Jaya P    Ekonomi
6.        Sigit Dwi W    Ekonomi
7.        Febrianto Endi P    Ekonomi
8.        Bakhtiar Aminuddin    Ekonomi
9.        Anggel Dwi Satria    Ekonomi
10.        Anggara Sugiharto    Ekonomi
11.        Zulfikar Ali Ahmad    Ekonomi
12.        Faris Faza M    Ekonomi
13.        M. Syukron    Ekonomi

NO.    NAMA    FAKULTAS
1.        Hartono    ISIP
2.        Bayu Eka K    ISIP
3.        Eghar Prasetya    ISIP
4.        Febrian Indra Rukmana    ISIP
5.        Bakhtiar Anang A    ISIP
6.        Heru Agus P    ISIP
7.        Deny Ariyanto W    ISIP

NO.    NAMA    FAKULTAS
1.        Joko N.S    KIP
2.        Septian Bayu N    KIP
3.        Dwi Prasetyo    KIP
4.        M. Ardian Yuli Ali W    KIP
5.        Akbar Rochim M    KIP
6.        Purna Anggit    KIP
7.        Yusuf Adhi Prasetyo    KIP
8.        Subhan Abdul Aziz    KIP
9.        Syaifullah    KIP
10.        Oktarianto Raharjo    KIP
11.        Tri Nugroho    KIP
12.        Angga Dian Toro    KIP
13.        Gigih    KIP
14.        Hisyam Nur Ahmad L    KIP
15.        Wijang Iswara                KIP
16.        Anang Dwi Cahyono    KIP
17.        Suryanto                        KIP
18.        Teguh Widiyanto    KIP
19.        Mubarok                       KIP
20.        Fandra Eka Nur S.P    KIP
21.        Achmad Azis Alfian    KIP
22.        M. Hasan Wicaksono    KIP
23.        Alifi Risqi                           KIP

NO.    NAMA    FAKULTAS
1.        Arinda Perdana Putra    PGSD
2.        Eko Paryanto                     PGSD
3.        Gus R                                     PGSD

Advertisements